För information kring produktion av HTML5 material se nedan:
HTML5 Specifikation