ATL

ATL

Som lantbrukets ledande nyhetstjänst har ATL en mycket intressant målgrupp, där man når en mycket stor del av dem som arbetar inom branschen. Beslutsfattarna inom lantbruket finns på webbplatsen och över 68 procent har ett ganska stort eller avgörande inflytande på de beslut som tas på arbetsplatsen.

Gender distribution

Women
37%
Men
63%